Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0201-C0001
Номер на проект: A12-22-100
Наименование: Усъвършенстване и укрепване на административния капацитет на Община Никопол
Бенефициент: Община Никопол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 25.04.2013
Дата на приключване: 25.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Никопол
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване и укрепване на административния капацитет чрез повишаване компетентността и ефективността на общинската администрация
Дейности: 1. Повишаване на професионалната компетентност на експертните и ръководни служители, в областта на е-правителство, работа с електронни таблици, професионална етика и сътрудничество с граждански и бизнес организации.
2. Подобряване на вътрешната комуникация, междугруповите отношения и повишаване екипната ефективност.
3. Надграждане на придобитите професионални умения и знания за работа с деца и семейства в уязвими общости.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 73 307 BGN
Общ бюджет: 67 725 BGN
БФП: 67 725 BGN
Общо изплатени средства: 67 725 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 67 725 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 117 BGN
2014 43 608 BGN
2015 0 BGN
67 725 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 57 566 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 499 BGN
2014 37 067 BGN
2015 0 BGN
57 566 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 159 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 618 BGN
2014 6 541 BGN
2015 0 BGN
10 159 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Дейност 1. Управление на проекта и тръжни процедури: 15 броя изготвени документа
Индикатор 5 Дейност 1. Управление на проекта и тръжни процедури: 4 броя сключени граждански договора;
Индикатор 6 Дейност 1. Управление на проекта и тръжни процедури: 1 брой междинен отчет;
Индикатор 7 Дейност 1. Управление на проекта и тръжни процедури: 4 броя тръжни документации.
Индикатор 8 Дейност 1. Управление на проекта и тръжни процедури: 3 броя сключени договори за провеждане на обучения ( ИПА и двама външни изпълнители)
Индикатор 9 Дейност 2. Обучение.: 241 общ брой обучените служители в администрацията;
Индикатор 10 Дейност 2. Обучение.: 142 общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени;
Индикатор 11 Дейност 2. Обучение.: 59 % обучени жени от общия брой обучени;
Индикатор 12 Дейност 2. Обучение.: 235 броя служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат;
Индикатор 13 Дейност 2. Обучение.: 97,5% служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 14 Дейност 3. Информация и публичност - 2 броя пресконференции;
Индикатор 15 Дейност 3. Информация и публичност - 4 броя публикации в медиите;
Индикатор 16 Дейност 3. Информация и публичност - 100 броя информационни брошури;
Индикатор 17 Дейност 3. Информация и публичност - 10 броя плаката (формат А3);
Индикатор 18 Дейност 3. Информация и публичност - 1 брой малка информационна табела.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз