Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0020-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/043
Наименование: Обогатяване на културния живот в община Сандански чрез организиране на иновативни форми на културни изяви
Бенефициент: Община Сандански
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 23.04.2013
Дата на приключване: 23.04.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Сандански
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да подобри привлекателността и конкурентноспособността на община Сандански чрез устойчиво развитие на културния живот в общината и предпоставяне на възможности за културна и социална интеграция на населението и.
Дейности: 1. Управление на проекта 1. Управление на проекта
2. Подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки 2. Подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
3. Организация и подготовка на иновативното културно събитие 3. Организация и подготовка на иновативното културно събитие
4. Провеждане на иновативното културно събитие 4. Провеждане на иновативното културно събитие
5. Промоция и реклама 5. Промоция и реклама
6. Строително-ремонтни работи 6. Строително-ремонтни работи
7. Осигуряване на оборудване 7. Осигуряване на оборудване
8. Дейности по информация и публичност 8. Дейности по информация и публичност
9. Одит на проекта 9. Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Ню ай" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 488 068 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 % увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място.
Индикатор 3 % увеличение на финансиране/инвестиции в културата.
Индикатор 4 Въведени добри практики в областта на иновативните културни събития.
Индикатор 5 Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития.
Индикатор 6 Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития.
Индикатор 7 Брой посетители на иновативните културни събития.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз