Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0062-C0001
Номер на проект: Д01-3791/12.03.2013
Наименование: Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във Висше училище "Колеж по телекомуникации и пощи (ВУ "КТП")"
Бенефициент: ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ - СОФИЯ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 12.03.2013
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във Висше училище "Колеж по телекомуникации и пощи".
Дейности: Изпълнение на дейност "Разработване, апробиране и провеждане на електронни модули и курсове в сътрудничество с водещи компании и водещи университети"
Изпълнение на дейност "Създаване на виртуални библиотеки, електронни хранилища на стандартизирани учебни компоненти, системи за управление на обучението, системи за управление на знанието"
Изпълнение на дейност "Разработване на програми за електронна форма на дистанционно обучение"
Изпълнение на дейност "Обучение на преподавателския, административния и техническия персонал за прилагане на електронни форми на дистанционно обучение" 1*
Изпълнение на дейност "Разработване на услуги, продукти, електронни и мултимедийни помагала"
Изплнение на дейност "Включване на лица от целевите групи в различни електронни форми на дистанционно обучение"
Изпълнение на дейност "Развитие на ЦДО в КТП"
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Институт за управление на програми и проекти ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 632 665 BGN
Общ бюджет: 378 851 BGN
БФП: 378 851 BGN
Общо изплатени средства: 378 851 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 378 851 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 265 394 BGN
2014 113 460 BGN
2015 - 3 BGN
378 851 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 322 024 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 225 585 BGN
2014 96 441 BGN
2015 - 2 BGN
322 024 BGN
В т.ч. Национално финансиране 56 828 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 809 BGN
2014 17 019 BGN
2015 0 BGN
56 828 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 разработени програми за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 2 създадени или модернизирани нови центрове за обучение през целия живот във висшите училища
Индикатор 3 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз