Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0439-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на Макс Електроникс ООД чрез инвестиции в оборудване и консултантска подкрепа
Бенефициент: "МАКС ЕЛЕКТРОНИКС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 17.04.2013
Дата на приключване: 17.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Елин Пелин
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на Макс Електроникс ООД чрез инвестиции в оборудване и консултантска подкрепа
Дейности: Дейност І „Закупуване и монтаж на производствено оборудване”
Дейност ІІ „Маркетингов анализ и разработване на стратегия”
Дейност ІІІ „Визуализация”
Дейност ІV „Одит на разходите по проекта”
Разходи за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 682 422 BGN
Общ бюджет: 1 112 151 BGN
БФП: 667 291 BGN
Общо изплатени средства: 667 291 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 667 291 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 667 291 BGN
2015 0 BGN
667 291 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 567 197 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 567 197 BGN
2015 0 BGN
567 197 BGN
В т.ч. Национално финансиране 100 094 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 100 094 BGN
2015 0 BGN
100 094 BGN
Финансиране от бенефициента 454 948 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 6 Индикатор 1: Закупено и инсталирано производствено оборудване
Индикатор 7 Индикатор 2: Направени инвестиции в производствено оборудване
Индикатор 8 Индикатор 3: Маркетингов анализ и стратегия
Индикатор 9 Индикатор 4: Направени инвестиции в услуги за извършване на маркетингов анализ и разработване на стратегия
Индикатор 10 Индикатор 5: Визуализация
Индикатор 11 Индикатор 6: Направени разходи за визуализация
Индикатор 12 Индикатор 7: Доклад от одит на разходите по проекта
Индикатор 13 Индикатор 8: Направени разходи за одит
Индикатор 14 Индикатор 9: Процедури за определяне на изпълнител


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз