Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0418-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Конкурентно бъдеще за "Хелиос-Метал Център" ООД
Бенефициент: "ХЕЛИОС-МЕТАЛ ЦЕНТЪР" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 17.04.2013
Дата на приключване: 17.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: КОНКУРЕНТНО БЪДЕЩЕ ЗА „ХЕЛИОС - МЕТАЛ ЦЕНТЪР” ООД
Дейности: Дейност 1 - „Проектен старт”
Дейност 2 - „Инвестиции”
Дейност 3 – „Информация и публичност
Дейност 4 - „Финализиране и финансов одит на проекта”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 377 714 BGN
Общ бюджет: 2 296 140 BGN
БФП: 1 377 684 BGN
Общо изплатени средства: 1 377 595 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 377 684 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 275 543 BGN
2014 1 102 052 BGN
2015 0 BGN
1 377 595 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 171 031 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 234 211 BGN
2014 936 744 BGN
2015 0 BGN
1 170 956 BGN
В т.ч. Национално финансиране 206 653 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 41 331 BGN
2014 165 308 BGN
2015 0 BGN
206 639 BGN
Финансиране от бенефициента 918 476 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Индикатор 1: Сформиран екип за изпълнение на проекта,
Индикатор 5 Индикатор 2: Доставено ново технологично оборудване
Индикатор 6 Индикатор 3: Постоянна разяснителна табела
Индикатор 7 Индикатор 4: Изготвен технически и финансов отчет,


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз