Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0169-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Приложение на ирландския опит за предлагане на услуги за деца и семейства в риск сред ромката общност в България
Бенефициент: Фондация "Здраве и социално развитие"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 09.04.2013
Дата на приключване: 01.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Транснационално сътрудничество между българска и ирландска НПО за обмяна на опит, трансфер на нови по-ефективни интегрирани практики и социално експериментиране в областта на социалното включване на ромската общност.
Дейности: 4. Трансфер, пилотиране и адаптиране на ирландски практики за работа с деца и семейства в риск сред ромската общност в България.
6. Социално експериментиране на усъвършенстваните и нови услуги
2. Информиране на обществеността и осигуряване публичност.
5. Обучение и обмяна на опит при посещения на ирландски специалисти от Барнардос в България.
1. Координация на проекта
3. Посещение на специалисти от България за наблюдение и обучение в подходите за работа с деца и семейства в риск в центровете на Барнардос в Ирландия.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 286 351 BGN
Общ бюджет: 280 668 BGN
БФП: 280 668 BGN
Общо изплатени средства: 280 665 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 280 668 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 104 575 BGN
2014 34 483 BGN
2015 141 607 BGN
280 665 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 238 568 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 88 889 BGN
2014 29 310 BGN
2015 120 366 BGN
238 565 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 100 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 686 BGN
2014 5 172 BGN
2015 21 241 BGN
42 100 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 Брой информационни действия (срещи, конференции)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз