Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0023-C0001
Номер на проект: Д01-3606/19.02.2013
Наименование: Актуализиране на образователни програми за бакалавър, магистъри и магистър-изравнително обучение след професионален бакалавър и други професионални направления в областта на Компютърното и софтуерното инженерство.
Бенефициент: Технически университет - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 19.02.2013
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се преведе на езика на образованието социалната поръчка на бизнеса за нови високо квалифицирани професионалисти в областта на компютърните и софтуерни технологии.
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта
Дейности 2 Анализ на приоритетни специалности в съответствие с конкретни потребности на бизнеса и изискванията на пазара на труда
Дейност 3 Включване на бизнеса в образователния процес на бакалавърската и магистърските програми
Дейност 4 Актуализиране на учебните бакалавърски и магистърски програми
Дейност 5 Апробиране на актуализираните учебни програми
Дейност 6* Ангажиране на бизнеса в приложимостта на новите учебни програми феруари-март 2014;юли-септември 2014; декември-февруари 2015
Дейност 7 Организиране на обучение на лиза от целевите групи в актуализираните учебни бакалавърски и магистърски програми
Дейност 8 Разпространение на резултатите от проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Агенция Про Уей ЕООД
УЙКПРЕС“ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 297 794 BGN
Общ бюджет: 256 743 BGN
БФП: 256 743 BGN
Общо изплатени средства: 256 743 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 256 743 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 59 559 BGN
2014 159 863 BGN
2015 37 321 BGN
256 743 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 218 231 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 50 625 BGN
2014 135 883 BGN
2015 31 723 BGN
218 231 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 511 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 934 BGN
2014 23 979 BGN
2015 5 598 BGN
38 511 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз