Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.05-0022-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-05/2008/001-018
Наименование: "Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонт на "Национално училище по изкуствата "Панайот Пипков", гр. Плевен"
Бенефициент: Министерство на културата
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 21.03.2013
Начална дата: 05.04.2013
Дата на приключване: 05.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Ремонт, обновяването и модернизация на сградния фонд
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 2: Подготовка, подпомагане и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки
Дейност 3: Подобряване на материалната база и физическата среда (СМР)
Дейност 4: Извършване на независим строителен надзор на строително монтажните работи
Дейност 5: Извършване на авторски надзор на строително монтажните работи
Дейност 6: Осигуряване на публичност и популяризиране на проекта
Дейност 7: Извършване на независим финансов одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 570 953 BGN
Общ бюджет: 1 470 443 BGN
БФП: 1 470 443 BGN
Общо изплатени средства: 1 470 443 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 470 443 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 496 239 BGN
2014 423 618 BGN
2015 550 585 BGN
1 470 443 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 249 876 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 421 803 BGN
2014 360 075 BGN
2015 467 998 BGN
1 249 876 BGN
В т.ч. Национално финансиране 220 566 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 74 436 BGN
2014 63 543 BGN
2015 82 588 BGN
220 566 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Подобрена инфраструктура в сферата на културата
Индикатор 3 Създадени нови работни места-постоянни и временни
Индикатор 4 Общ брой посетители облагодетелствани от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура
Индикатор 5 Брой посетители, облагодетелствани от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура- хора с увреждания
Индикатор 6 Брой посетители, облагодетелствани от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура- малцинства


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз