Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0179-C0001
Номер на проект: ESF-1203-04-01001
Наименование: "Студио: Озеленяване и поливни системи"
Бенефициент: "АКВА КОНСУЛТ - МАРИНОВ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 26.03.2013
Дата на приключване: 01.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Създаване и развитие на студио „Озеленяване и поливни системи”, като представител и изпълнител на ландшафтни проекти на автоматизирани поливни системи за зелени площи, допринасяйки за правилното и икономично използване на водните ресурси и социалния облик на региона.
Дейности: Дейност 1. Първоначално закупуване на материали за студио с търговско-демострационна част. Първоначално закупуване на необходимата стока за стартиране на дейността на студиото.
Дейност 2. Закупуване на оборудване, необходимо за проектиране и изграждане на автоматизирани поливни системи и ладшафтни проекти. Интериорно и техническо обзавеждане на студиото с цел по пълноценно обслужване на клиентите
Дейност 3. Разработване на бизнес-модел Студио: „Озеленяване и поливни системи” Разработване на различни бизнес модели за помощ при избора на клиентите или за ориентирането им при изготвяне на поръчката.
Дейност 4. Осигуряване на трудови възнаграждения на самонаетото лице и наетия персонал за 3 месеца. Осигуряване на трудови възнаграждения на самонаетото лице и наетия персонал за 3 месеца според насоките за кандидатсване.
Дейност 5. Информиране и публичност. Рекламите ще са насочени към собственици на жилищни и търговски имоти, фирми занимаващи се със сторителство и земеделски производители.
Дейност 6. Отчетност и контрол. Чрез методи за мониторинг и отчетност, както и текущи доклади ще се следи за постигнатия напредък.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 17 334 BGN
Общ бюджет: 16 986 BGN
БФП: 16 986 BGN
Общо изплатени средства: 16 986 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 16 986 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 358 BGN
2014 4 628 BGN
2015 0 BGN
16 986 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 14 438 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 504 BGN
2014 3 934 BGN
2015 0 BGN
14 438 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 548 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 854 BGN
2014 694 BGN
2015 0 BGN
2 548 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз