Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0174-C0001
Номер на проект: ESF-1203-04-01006
Наименование: "Такси Хермес"
Бенефициент: "ХЕРМЕС ГРУП 2" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 26.03.2013
Дата на приключване: 26.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Закупуване на нов лек автомобил за извършване на таксиметрови услуги с цел допринасяне на удобство и безопасност при пътуване на своите клиенти.
Дейности: Дейност 1. Първоначално закупуване на лек автомобил. Първоначално закупуване на необходимият автомобил за стартиране на дейността на фирмата.
Дейност 2. Закупуване на оборудване, необходимо за пълноценното използване на автомобила. Закупуване на оборудване за предлагане на качествени услуги с цел повишаване на конкурентно способността на фирмата
Дейност 3. Осигуряване на трудови възнаграждения на самонаетото лице и наетия персонал за 3 месеца. Осигуряване на трудови възнаграждения на самонаетото лице и наетия персонал за 3 месеца според насоките за кандидатсване.
Дейност 4. Информиране и публичност. Представяне дейността на новосъздаденатата фирма и целите на процедурата за безвъзмезна финансова помощ
Дейност 5. Отчетност и контрол. Чрез методи за мониторинг и отчетност, както и текущи доклади ще се следи за постигнатия напредък.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 17 988 BGN
Общ бюджет: 17 736 BGN
БФП: 17 736 BGN
Общо изплатени средства: 17 659 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 17 736 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 309 BGN
2014 3 351 BGN
2015 0 BGN
17 659 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 076 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 162 BGN
2014 2 848 BGN
2015 0 BGN
15 011 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 660 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 146 BGN
2014 503 BGN
2015 0 BGN
2 649 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз