Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0028-C0001
Номер на проект: Д01-3799/12.03.2013
Наименование: Подобряване на качеството на дистанционното обучение в ХТМУ чрез въвеждане на мултимедийни електронни учебни помагала и обучение на преподаватели, административен и технически персонал за работа със системата за дистанционно обучение, и въвеждане на он-лайн двустранна видео-връзка между преподаватели и студенти.
Бенефициент: Химико-технологичен и металургичен университет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 12.03.2013
Дата на приключване: 12.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Изграждане на база за дистанционно обучение в ХТМУ чрез въвеждане на мултимедийни електронни учебни помагала, въвеждане на модул електронно хранилище и обучение на преподаватели и студенти за работа със системата за дистанционно обучение, както и въвеждане на он-лайн двустранна видео-връзка между преподаватели и студенти.
Дейности: Дейност 3 Следене, организиране, координиране и контрол на създаването на мултимедийните електронни учебници.
Дейност 8 Обучение на преподаватели и административен персонал.
Дейност 11 Включване на всички преподаветели от целеви групи в формите на дистанционно обучение.
Дейност 4 Разработване, изграждане и внедряване на системата за електронно обучение с модул видео-конферентна връзка и модул електронно хранилище- виртуална библиотека.
Дейност 5 Контрол и координиране на включването на системата за електронно обучение и гарантирането на пълно съответствие с действащата административна система в ХТМУ.
Дейност 9 Изграждане и оборудване на две зали за видео-конферентна връзка.
Дейност 2 Техническо изграждане на 30 мултимедийни електронни учебни помагала.
Дейност 1 Изработка на съдържание за мултимедийни електронни учебни помагала.
Дейност 10 Осигуряване на публичност на реализираните дейности.
Дейност 6 Изграждане на модул за обучение на преподаватели, административен и технически персонал.
Дейност 7 Първоначално обучение на преподавателския, административния и техническия персонал за работа със системата за видео-конферентна връзка и за работа със системата за дистанционно обучение.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 767 352 BGN
Общ бюджет: 718 308 BGN
БФП: 718 308 BGN
Общо изплатени средства: 718 308 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 718 308 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 153 470 BGN
2014 319 464 BGN
2015 245 374 BGN
718 308 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 610 562 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 130 450 BGN
2014 271 544 BGN
2015 208 568 BGN
610 562 BGN
В т.ч. Национално финансиране 107 746 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 021 BGN
2014 47 920 BGN
2015 36 806 BGN
107 746 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 разработени програми за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 2 създадени или модернизирани нови центрове за обучение през целия живот във висшите училища
Индикатор 3 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 4 брой студенти, завършили успешно поне един курс/модул за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз