Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0171-C0001
Номер на проект: ESF-1203-04-01003
Наименование: "Професионални ИТ решения за вашия бизнес"
Бенефициент: "СЕЛТИС" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 26.03.2013
Дата на приключване: 01.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Стартиране и развитие на фирма „СЕЛТИС” ООД за разработка на софтуерни продукти и системи, предлагащи професионални IT решения за бизнеса.
Дейности: Дейност 1. Изготвяне на стратегия и стартиране на дейността на софтуерна фирма „СЕЛТИС” ООД. Изграждане на почеливш бизнес план, съобразен с нуждите и целите на региона и крайните потребители, осъществяващ реализиране на дейността на фирмата
Дейност 2. Първоначално закупуване на материали и консумативи за стартиране на дейността по разработка на софтуерни продукти и системи. Задоволяване на потребителското търсене и нуждите на клиентите от професионални IT решения за бизнеса
Дейност 3. Закупуване на оборудване, необходимо за дейността на „СЕЛТИС” ООД. Адекватна и атрактивна обстановка за извършване на дейността на фирмата
Дейност 4. Разработка на софтуерни продукти и системи, предлагащи професионални IT решения за бизнеса. Разработване на офис и развитие на дейността за разработка на професионални софтуерни продукти и системи за бизнеса
Дейност 5. Осигуряване на трудови възнаграждения на самонаетото лице и наетия персонал за 3 месеца. Осигуряване на трудови възнаграждения на самонаетото лице и наетия персонал за 3 месеца според насоките за кандидатсване.
Дейност 6. Информиране и публичност. Представяне и рекламиране дейността на новосъздаденатата фирма и целите на процедурата за безвъзмезна финансова помощ
Дейност 7. Отчетност и контрол. Чрез методи за мониторинг и отчетност ще се следи за постигнатия напредък.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 312 BGN
Общ бюджет: 15 118 BGN
БФП: 15 118 BGN
Общо изплатени средства: 14 337 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 15 118 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 210 BGN
2014 127 BGN
2015 0 BGN
14 337 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 12 850 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 079 BGN
2014 108 BGN
2015 0 BGN
12 187 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 268 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 132 BGN
2014 19 BGN
2015 0 BGN
2 151 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз