Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0090-C0001
Номер на проект: РД-08-138/08.03.2013 г.; РД-08-693/06.12.2013 г.
Наименование: "Популяризиране на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. сред широката общественост чрез сътрудничество с електронни медии: телевизии и радиостанции с регионално и/или местно покритие/обхват за периода 2013-2014 г.
Бенефициент: Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 05.03.2013
Начална дата: 08.03.2013
Дата на приключване: 30.11.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Основната цел на проекта е популяризиране на ОПТ и повишаване на информираността на широката общественост по отношение на проектите, финансирани по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. и изпълнявани в съответните региони, а също и приносът на Общността в развитието на транспортната инфраструктура в България.
Дейности: 1. Придобиване, създаване, продуциране и копродуциране на програми от телевизионни оператори и предоставяне на програмно време чрез сътрудничество с телевизионни оператори, разпространяващи програми с регионално и/или местно покритие/ обхват.
2.Придобиване, създаване, продуциране и копродуциране на програми от радио оператори и предоставяне на програмно време чрез сътрудничество с радио оператори, разпространяващи програми с регионално и/или местно покритие/ обхват.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 669 532 BGN
Общ бюджет: 652 206 BGN
БФП: 652 206 BGN
Общо изплатени средства: 509 451 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 652 206 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 20 264 BGN
2015 489 186 BGN
509 451 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 554 375 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 225 BGN
2015 415 808 BGN
433 033 BGN
В т.ч. Национално финансиране 97 831 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 040 BGN
2015 73 378 BGN
76 418 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1. Излъчени информационни телевизионни спотове по телевизии с регионално и/или местно покритие/ обхват.
Индикатор 2 2. Излъчени радио спотове и съвместни рубрики в радиостанции с регионално и/или местно покритие/ обхват.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз