Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.02-0002-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-02/2012/001-05
Наименование: Бъдеще за Добрич
Бенефициент: Община град Добрич
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 31.01.2013
Начална дата: 27.02.2013
Дата на приключване: 27.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Укрепване капацитета на Община град Добрич за успешно участие в изпълнението на ОПРР за периода 2014 - 2020 година и ефективно усвояване на финансовия ресурс по СФ.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Изготвяне на работни проекти.
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Разработване на обследвания за енергийна ефективност на сгради от образователната и културната инфраструктура
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Осигуряване на информация и публичност на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Финансов одит на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Организация и управление на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Изготвяне на подробно пред-инвестиционно проучване за системата на градски транспорт и на финансови анализи.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 549 960 BGN
Общ бюджет: 534 269 BGN
БФП: 494 824 BGN
Общо изплатени средства: 354 624 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 494 824 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 209 793 BGN
2014 144 832 BGN
2015 0 BGN
354 624 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 420 600 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 178 324 BGN
2014 123 107 BGN
2015 0 BGN
301 431 BGN
В т.ч. Национално финансиране 74 224 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 469 BGN
2014 21 725 BGN
2015 0 BGN
53 194 BGN
Финансиране от бенефициента 39 445 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подготвени инвестиционни проекти
Индикатор 2 Обща стойност на инвестиционните проекти, които са подготвени за кандидатстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз