Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0103-C0001
Номер на проект: ESF-2116-04-06002
Наименование: Бизнес инициатива за устойчива заетост - част ІІ
Бенефициент: "Балкански Център Дипломат" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 06.02.2013
Дата на приключване: 06.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Луковит
Описание
Описание на проекта: Да се повиши производителността на труда, адаптивността и конкурентоспособността на заетите лица, чрез повишаване на квалификацията и преквалификацията им;
Дейности: Информационна кампания 1.1. Пресконференция за стартиране на проекта. 1.2. Информационни брошури. 1.3. Информационни съобщения във фирмения информационен бюлетин. 1.4. Пресконференция за отчитане резултатите от проекта.
Професионално обучение по специалност „Селски туризъм” – част от професия Продължителност: Обучението ще бъде проведено в рамките на 600 учебни часа. Форма на обучение: дневна Методи на обучение: лекции, упражнения, самостоятелно изпълнение на практически задачи, групови дискусии, мозъчна атака, ролеви игри, изготвяне и защита на самостоятелни разработки.
Организация и управление на проекта 1.1. Сключване на договори с дефинирани отговорности с екипа по организация и управление. 1.2. Разработване на подробен месечен план-график. 1.3. Провеждане на ежемесечни работни срещи с екипа на проекта. 1.4. Мониторинг и оценка.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Дипломат Корпорейшън" ООД
"КАРИС ГРУП" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 11 454 BGN
Общ бюджет: 10 763 BGN
БФП: 8 611 BGN
Общо изплатени средства: 8 611 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 8 611 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 611 BGN
2015 0 BGN
8 611 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 7 319 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 319 BGN
2015 0 BGN
7 319 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 292 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 292 BGN
2015 0 BGN
1 292 BGN
Финансиране от бенефициента 2 864 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз