Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0300-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Стартиране иновативната дейност на „Инотекс” ООД – Създаване на антимикробeн полиамидно-полипропиленов текстилен имплант с наночастици /АПТИН/ за хирургията
Бенефициент: "ИНОТЕКС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.12.2012
Начална дата: 15.02.2013
Дата на приключване: 15.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Да се стартира успешно иновационната дейност на фирма „Инотекс” ООД чрез разработката, подготовката за производство и внедряване в икономиката на антимикробeн полиамидно-полипропиленов текстилен имплант с наночастици /АПТИН/ за хирургията.
Дейности: Дейност 1. Разходи за персонал
Дейност 2. Външни услуги
Дейност 3. Одит
Дейност 4. Визуализация
Дейност 5. Наем на офис
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 243 171 BGN
Общ бюджет: 212 945 BGN
БФП: 191 651 BGN
Общо изплатени средства: 191 651 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 191 651 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 116 321 BGN
2015 75 330 BGN
191 651 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 162 903 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 98 873 BGN
2015 64 030 BGN
162 903 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 748 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 448 BGN
2015 11 299 BGN
28 748 BGN
Финансиране от бенефициента 27 019 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Проведени процедури за избор на изпълнители.
Индикатор 9 Проучени и изведени методи за предаване на антимикробни качества на текстилни материали
Индикатор 10 Установени характеристики на различни активни вещества
Индикатор 11 Проучени и изведени характеристиките на текстилите , използвани като импланти
Индикатор 12 Изработена интернет страница на фирмата
Индикатор 13 Анализирани стандартизационните документи, свързани с разработването на иновативния продукт
Индикатор 14 Разработено е иновативното задание
Индикатор 15 Изработени са лабораторните образци
Индикатор 16 Изработена е методика за изследване на лабораторните образци
Индикатор 17 Разработена технология за серийно производство
Индикатор 18 Разработена е инономическа, финансова и техническа оценка на иновативния продукт
Индикатор 19 Разработена е инономическа, финансова и техническа оценка на иновативния продукт.
Индикатор 20 Направено патентно проучване и е изработена заявка за патентна защита
Индикатор 21 Изработени рекламни материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз