Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0304-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработка на уникална лазерна система за рязане на метали чрез вискоефективен, енергоспестяващ лазерен източник
Бенефициент: "НЕОНА ЛАЗЕР" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.12.2012
Начална дата: 15.02.2013
Дата на приключване: 15.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящата проектната идея е разработването на уникална лазерна система за рязане на метали и последващото и внедряване в икономиката на базата на натрупан опит и иновативен потенциал на дружеството кандидат по процедурата „НЕОНА ЛАЗЕР” ООД .
Дейности: 12. Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение.
1. Разходи за възнаграждение
13. Разходи за одит
8. Разходи за разработване и разпространение на промоционални материали
6. Разработка на специализиран софтуер за управление на лазерната система
9. Разходи за наемане на изложбена площ, щандове, регистрация за участие на национални и международни.
4. Разходи за изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка
7. Разходи за разработване и разпространение на промоционални материали
10. Разходи за консумативи и материали за изработка на опитен образец
2. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)
5. Разработване на маркетингов план за пазарна реализация
3. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА)
14. Разходи за визуализация.
11. Разходи за наем на помещения, необходими за изпълнението на дейностите по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 391 157 BGN
Общ бюджет: 426 818 BGN
БФП: 384 136 BGN
Общо изплатени средства: 384 136 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 384 136 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 221 439 BGN
2015 162 697 BGN
384 136 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 326 516 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 188 223 BGN
2015 138 293 BGN
326 516 BGN
В т.ч. Национално финансиране 57 620 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 33 216 BGN
2015 24 405 BGN
57 620 BGN
Финансиране от бенефициента 43 462 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Създаден първоначален технически проект, изготвено техническо задание за специализиран софтуер за упраление, създадена методики, конструктивна документация
Индикатор 9 Изготвена икономическа, финансова и техническа оценка.
Индикатор 10 Закупени ДМА, ДНА за целите на проекта
Индикатор 11 Изготвен маркетингов план за пазарна реализация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз