Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0270-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Топлоизолационни материали от текстилни отпадъци – разработване на иновативен продукт и технология за неговото производство”
Бенефициент: „ХАБИТАТ СОШЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС” ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.12.2012
Начална дата: 15.02.2013
Дата на приключване: 15.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е да допринесе за повишаване ефективността на икономиката и устойчивото управление на ресурсите през целия им жизнен цикъл и в частност превръщането на отпадъците в ресурси за ограничаване на въздействието върху околната среда.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност N6 Създаване на опитни образци-прототипи на оптимизираните ТИП и функционално моделиране с демонстрации на приложението им в експериментално жилище
Подготовка и изпълнение на Дейност N4 Прогнозен анализ за жизнения цикъл (LCA) и на разходите по време на жизнения цикъл (LCC) на иновационния продукт
Разходи за възнаграждения, командировки и непреки разходи
Подготовка и изпълнение на Дейност N8 Проучвания и действия за защита на интелектуалната собственост на национално и международно ниво
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Разработване на план за създаването на алтернативни топлоизолационни продукти (ТИП
Подготовка и изпълнение на Дейност N10 Популяризиране на иновативния продукт
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Лабораторни и технологични изследвания за създаване на иновационните продукти
Подготовка и изпълнение на Дейност N5 Изработване на икономическа и финансова оценка на разработвания иновативен продукт и технохологията за производството му
Подготовка и изпълнение на Дейност N7 Детайлно разработване на технология за проивдоство на иновативния изолационен материал
Подготовка и изпълнение на Дейност N9 Изработване на бизнес-план, пазарен анализ и маркетингов план за реализация на иновативния продукт
Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Администриране и управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 314 676 BGN
Общ бюджет: 320 855 BGN
БФП: 288 770 BGN
Общо изплатени средства: 195 175 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 288 770 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 65 557 BGN
2015 129 619 BGN
195 175 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 245 454 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 55 723 BGN
2015 110 176 BGN
165 899 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 315 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 833 BGN
2015 19 443 BGN
29 276 BGN
Финансиране от бенефициента 34 964 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Брой разработени топлоизолационни продукти от рециклиран текстил
Индикатор 9 Разработена технология за производство на топлоизолационни продукти от рециклиран текстил
Индикатор 10 Разработена система за събиране на текстилни отпадъци от производството, бита и строително-ремонтни дейности.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз