Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0266-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработване на система от интернет и мобилно приложение за потребителски и експертни ревюта на продукти
Бенефициент: “Ревю България” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.12.2012
Начална дата: 15.02.2013
Дата на приключване: 15.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е насърчаване с финансова подкрепа на развитието на стартиращото предприятие чрез инвестиция в разработването на иновативна система от интернет и мобилно приложение за потребителски и експертни ревюта на продукти и създаването на реални условия за успешно продължаване на дейността му.
Дейности: Заключителни дейности
Техническо задание и визуален прототип на системата
Сформиране на екип
Изготвяне на икономическа, финансова и техническа оценка оценка, Маркетингово проучване и Бизнес и финансов план
Разходи за възнаграждение,Наем
Разходи за одит
Развойни дейности
Избор на доставчици на оборудване и изпълнители на външни услуги
Дейности по популяризиране на продукта
Въвеждане на информация в базата данни на системата
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 324 002 BGN
Общ бюджет: 353 869 BGN
БФП: 318 482 BGN
Общо изплатени средства: 318 480 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 318 482 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 55 000 BGN
2014 97 453 BGN
2015 166 027 BGN
318 480 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 270 710 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 46 750 BGN
2014 82 835 BGN
2015 141 123 BGN
270 708 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 772 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 250 BGN
2014 14 618 BGN
2015 24 904 BGN
47 772 BGN
Финансиране от бенефициента 35 994 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Уникални посещения на интернет сайта
Индикатор 3 Изтегляния на мобилни приложения
Индикатор 4 Търговски фирми, използващи системата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз