Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0309-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработка на интегриран еластично-фрикционен отоплител за обувки
Бенефициент: “Инноватроник” ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.12.2012
Начална дата: 15.02.2013
Дата на приключване: 15.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Горна Оряховица
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта: Да се насърчи развитието и конкурентоспособността на стартиращото иновативно предприятие "ИННОВАТРОНИК" ЕООД, чрез инвестиции в развойна дейност за създаване на интегриран отоплител в обувката от екологично чисти материали.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Сформиране на екип по проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 17: „Произвеждане на нулева и изпитателна серия интегрирани отоплители
Подготовка и изпълнение на Дейност 22: Изработване на интернет сайт
Подготовка и изпълнение на Дейност 23: Заснемане на промотиращ клип
Подготовка и изпълнение на Дейност 7: Разработване на пазарен анализ на иновативния продукт
Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Разработване на проектно предложение за кандидатстване по процедура BG161PO003-1.1.05 “Разработване на иновации от стартиращи предприятия”
Подготовка и изпълнение на Дейност 14: Изработване на методика за отчитане на грешките
Подготовка и изпълнение на Дейност 9„Комплектоване изпитателна лаборатория и системи за изпитване”
Подготовка и изпълнение на Дейност 19: „Извършване пълносезонни сравнителни практически изпитания на интегрирани в обувки отоплители
Подготовка и изпълнение на Дейност 20: “Закрила на интелектуалната собственост на национално и международно равнище“
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: „Схематично-функционален анализ и изготвяне основна конструктивна документация „
Подготовка и изпълнение на Дейност 16: Разработване на промишлен дизайн
Подготовка и изпълнение на Дейност 24:Участие в международно изложение
Подготовка и изпълнение на Дейност 21: Разработване на промоционални материали за популяризиране на иновативния продукт
Подготовка и изпълнение на Дейност 25: Изработване на техническа, икономическа и финансова оценка
Подготовка и изпълнение на Дейност 11: Наем на помещение за изработване, функционални тестове, измервания и изпитвания на опитния образец
Подготовка и изпълнение на Дейност 15: Изработване на тестова серия обувки
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Наем на офис и обезпечаване на оперативната му дейност
Подготовка и изпълнение на Дейност 26: Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 8: „Изработване на матрици, щанци и пресформи”
Подготовка и изпълнение на Дейност 12: „Доставка на материали и консумативи
Подготовка и изпълнение на Дейност 13: “Изработване на опитен образец на отоплителен елемент ”
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: . “Проектиране на инструментите, оборудването и софтуер за изпитателната лаборатория
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Разработване на бизнес план
Подготовка и изпълнение на Дейност 27: Одит на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 10: Разработване на системен софтуер за стендовете и сензорите
Подготовка и изпълнение на Дейност 18: Извършване пълни стендови изпитания на отоплителни елементи от всички реализирани конструкции
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 339 606 BGN
Общ бюджет: 290 468 BGN
БФП: 261 421 BGN
Общо изплатени средства: 261 421 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 261 421 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 667 BGN
2014 89 723 BGN
2015 146 031 BGN
261 421 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 222 208 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 817 BGN
2014 76 264 BGN
2015 124 126 BGN
222 208 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 213 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 850 BGN
2014 13 458 BGN
2015 21 905 BGN
39 213 BGN
Финансиране от бенефициента 37 734 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 7 Наем на офис и обезпечаване на оперативната му дейност
Индикатор 8 Схематично-функционален анализ и изготвяне основна конструктивна документация....
Индикатор 9 Пазарен анализ на иновативния продукт
Индикатор 10 Изработване на матрици, щанци и пресформи.
Индикатор 11 Доставени ДМА и ДНА, необходими за извършване на предвидените НИРД във връзка с разработването на иновативния продукт
Индикатор 12 Разработен системен софтуер за стендовете и сензорите
Индикатор 13 Наето помещение за изработване, функционални тестове, измервания и изпитвания на опитния образец
Индикатор 14 Доставени материали и консумативи
Индикатор 15 Изработен опитен образец на отоплителен елемент
Индикатор 16 Изработена методика за отчитане на грешките
Индикатор 17 Изработена тестова серия обувки
Индикатор 18 Разработен промишлен дизайн
Индикатор 19 Произведена нулева и изпитателна серия интегрирани отоплители
Индикатор 20 Извършени пълни стендови изпитания на отоплителни елементи от всички реализирани конструкции
Индикатор 21 Извършени пълносезонни сравнителни практически изпитания на интегрирани в обувки отоплители
Индикатор 22 Извършени действия по патентна защита
Индикатор 23 Разработени промоционални материали за популяризиране на иновативния продукт
Индикатор 24 Участие в международно изложение
Индикатор 25 Изготвена икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания по проекта иновативен продукт
Индикатор 26 (Д) Изготвен бизнес план
Индикатор 27 (Д) Назначени на трудов договор екип за изпълнение на проекта
Индикатор 28 (Д) Проектиране на инструментите, оборудването и софтуер за изпитателната лаборатория
Индикатор 29 (Д) Изработена интернет страница
Индикатор 30 (Д) Изработена информационна табела
Индикатор 31 (Д) Одиторски доклад
Индикатор 32 (Д) Ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз