Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0260-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Услуга за мобилно взаимодействие
Бенефициент: "Искам си" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.12.2012
Начална дата: 15.02.2013
Дата на приключване: 15.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е създаване на иновативна услуга, предоставяща технологична среда, върху която търговци от различни икономически сфери могат да разширят бизнеса си и да достигнат нови клиенти по модерен и сигурен електронен канал през потребителския мобилен телефон.
Дейности: 1. Разходи за възнаграждение.
6. Разходи за разработване и разпространение на промоционални материали.
8. Разходи за консумативи и материали за изработка на опитен образец.
9. Разходи за одит
7. Разходи за наем на зали и техника за организиране на целеви демонстрации в България.
2. Разходи за организация и управление, свързани с изпълнението на проекта
10. Разходи за визуализация
3. Разходи за икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка
4. Разходи за създаване или финализиране на опитен образец.
5. Разходи за разработване на технологии за производство, респективно създаване или осъществяване на иновативния продукт, процес или услуга, включително за консултантски услуги, свързани с доставки на технологии и оборудване
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 374 690 BGN
Общ бюджет: 413 371 BGN
БФП: 372 034 BGN
Общо изплатени средства: 372 034 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 372 034 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 60 206 BGN
2014 226 549 BGN
2015 85 278 BGN
372 034 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 316 229 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 51 175 BGN
2014 192 567 BGN
2015 72 487 BGN
316 229 BGN
В т.ч. Национално финансиране 55 805 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 031 BGN
2014 33 982 BGN
2015 12 792 BGN
55 805 BGN
Финансиране от бенефициента 41 632 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой проекти за сътрудничество предприятия - изследователски институции
Индикатор 4 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 5 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 6 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Брой корпоративни клиенти след влизане в пазарна фаза
Индикатор 9 Крайни клиенти след влизане в пазарна фаза
Индикатор 10 Ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз