Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0245-C0001
Номер на проект: 26-С-162/15.02.2013
Наименование: Подкрепа за иновативните решения на Сисконтрол ООД - разработване на универсална интегрирана система за контрол, оптимизация и дистанционен мониторинг на отоплителни инсталации в обществени и жилищни сгради
Бенефициент: „СИСКОНТРОЛ” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.12.2012
Начална дата: 15.02.2013
Дата на приключване: 15.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта:  Общата цел на проекта е да подкрепи устойчивото и конкурентноспособно развитие на „Сисконтрол” ООД като стартиращо предприятие с потенциал за създаване на пазарноориентрани иновативни продукти, чрез предоставянето на подкрепа в етапа на разработване на система за контрол, оптимизация и дистанционен мониторинг на отоплителни инсталации в жилищни и обществени сгради.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 - Управление на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2- Провеждане на процедури за избор на изпълнители по проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 3- Разработване на икономическа и финансова оценка на предлаганата иновация
Подготовка и изпълнение на Дейност 4- Извършване на изследвания, изпитвания и разработване на опитен образец на иновативната система
Подготовка и изпълнение на Дейност 5- Организиране на демонстрации за представяне на иновативната разработка
Подготовка и изпълнение на Дейност 6- Разработване на промоционални материали и интернет страница за популяризиране на иновацията
Подготовка и изпълнение на Дейност 7- Визуализация и одит на проекта
Консултантски услуги за написване на проекта.
Разходи за наем и възнаграждения
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 273 547 BGN
Общ бюджет: 281 102 BGN
БФП: 252 992 BGN
Общо изплатени средства: 252 992 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 252 992 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 183 983 BGN
2015 69 009 BGN
252 992 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 215 043 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 156 386 BGN
2015 58 657 BGN
215 043 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 949 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 27 597 BGN
2015 10 351 BGN
37 949 BGN
Финансиране от бенефициента 30 394 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 7 Доставени дълготрайни нематериални активи
Индикатор 8 Доставени дълготрайни материални активи
Индикатор 9 НИРД проекти, реализирани от подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз