Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.3.01-0007-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.3-01/2008/001-6-02
Наименование: Провеждане на целогодишна рекламна кампания на България по водещи паневропейски телевизионни канали
Бенефициент: Министерство на икономиката и енергетиката
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2008
Начална дата: 09.12.2008
Дата на приключване: 09.06.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се повиши ефективността и ефикасността от маркетинговите дейности и реклама на международните пазари.
Дейности: дейност 1:Организация и управление на проекта
дейност 2: Планиране и организация на целогодишна рекламна кампания
дейност 3:Осъществяване на целогодишна рекламна кампания дейността ще се осъществява от 9-ти до 13-ти месец и от 17ти до 28и
дейност 4:Организиране и провеждане на тематични кампании ще се осеществява 4ти, 5ти, 6ти, от 10ти до 12ти месец, от 16 до 23и и 25ти месец
дейност 5:Мониторинг на ефективността на резултатите от кампаниите
дейност 6: Визуализация и публичност
дейност 7: Независим финансов одит от 5 до 9 м. и от 15 до 29 месеци от началото на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 7 501 480 BGN
Общ бюджет: 6 790 687 BGN
БФП: 6 790 687 BGN
Общо изплатени средства: 6 789 343 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 790 687 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 40 482 BGN
2011 4 835 365 BGN
2012 1 913 496 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 789 343 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 772 084 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 34 409 BGN
2011 4 110 060 BGN
2012 1 626 472 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 770 942 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 018 603 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 072 BGN
2011 725 305 BGN
2012 287 024 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 018 401 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Допълнителни приходи от международен туризъм (принос към индикатора „нетни приходи от международен туризъм”)
Индикатор 2 Нетни приходи от международен туризъм (ръст в резултат от проекта)
Индикатор 3 Допълнителни нощувки
Индикатор 4 Заетост на легловата база
Индикатор 5 - осъществени рекламни кампании по паневропейски телевизии на вълни
Индикатор 6 излъчвания на клипове


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз