Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.3.01-0006-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.3-01/2008/001-5-04
Наименование: МУЛТИМЕДИЕН КАТАЛОГ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ И ЕЛЕКТРОНЕН МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ
Бенефициент: Министерство на икономиката и енергетиката
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2008
Начална дата: 09.12.2008
Дата на приключване: 09.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Каталог на туристически обекти
Дейности: дейност 1 - Организация и управление на проекта
дейност 2- Изготвяне на документация и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
дейност 3 -Актуализиране на концепцията за единната система за туристическа информация
дейност 4 Доразвиване на официалната туристическа страница на България и създаване на Мултимедиен каталог на туристически обекти Изпълнение на дейност 4.1 Доставка и конфигуриране на хардуеър Изпълнение на дейност 4.2 Създаване на софтуеър за електронен каталог Изпълнение на дейност 4.3 Доразвиване на bulgariatravel.org в портален сайт Подготовка на дейност 4.4 Избор на туристически обекти и маршрути за първоначално включване в електронния каталог Изпълнение на дейност 4.5 Създаване на електронно съдържание за избрани туристически обекти и маршрути Изпълнение на дейност 4.6 Въвеждане в експлоатация (тестване, обучение и обучителни материали)
дейност 5 -Провеждане на рекламна кампания в интернет
дейност 6 Текущ и последващ анализ на ефекта от маркетинговите дейности по проекта
дейност 7 Дейности за визуализация и публичност
дейност 8Независим финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 6 411 440 BGN
Общ бюджет: 5 093 367 BGN
БФП: 5 093 367 BGN
Общо изплатени средства: 5 092 911 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 093 367 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 109 691 BGN
2010 396 427 BGN
2011 1 323 434 BGN
2012 3 262 699 BGN
2013 0 BGN
2014 - 322 758 BGN
2015 323 418 BGN
5 092 911 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 329 362 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 93 237 BGN
2010 336 963 BGN
2011 1 124 919 BGN
2012 2 773 294 BGN
2013 0 BGN
2014 - 274 344 BGN
2015 274 905 BGN
4 328 974 BGN
В т.ч. Национално финансиране 764 005 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 16 454 BGN
2010 59 464 BGN
2011 198 515 BGN
2012 489 405 BGN
2013 0 BGN
2014 - 48 414 BGN
2015 48 513 BGN
763 937 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Допълнителни приходи от международен туризъм (принос към индикатора „нетни приходи от международен туризъм”
Индикатор 2 Допълнителни нощувки
Индикатор 3 Заетост на легловата база
Индикатор 4 Посещения на сайта на ДАТ
Индикатор 5 Повишена удовлетвореност от информацията и информационните услуги (въз основа на данни от проучвания на посетителите)
Индикатор 6 Кликове към интернет страницата на ДАТ в резултат на поместени рекламни банери и текстови линкове в търсещи машини
Индикатор 7 Импресии към интернет страницата на ДАТ в резултат на поместени рекламни банери в туристически сайтове и портали
Индикатор 8 Актуализирана концепция за единната система за туристическа информация и правилник за експлоатацията й
Индикатор 9 Осъществена рекламна кампания в интернет
Индикатор 10 Функциониращ портален сайт, достъпен за потенциалните потребители


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз