Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.3.01-0003-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.3-01/2008/001-2-04
Наименование: Интегрирани рекламни кампании на българския туристически продукт в Германия, Великобритания и Русия
Бенефициент: Министерство на икономиката и енергетиката
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2008
Начална дата: 09.12.2008
Дата на приключване: 09.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Рекламни кампании
Дейности: дейност 1 . Подготовка и изпъленение на Организация и управление на проекта
дейност 2. Подготовка и изпълнение на Изготвяне на документация и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
дейност 3. Подтготовко и Осъществяване на рекламната кампания на пазар Германия
дейност 4. Подготовка и Осъществяване на рекламната кампания на пазар Великобритания дейността се извършва от 6 до 30 и от 32 до 39 м.
дейност 5. Подготовка и Осъществяване на рекламната кампания на пазар Русия
дейност 6. Анализ на ефективността на рекламните кампании
дейност 7. Подготовка и изпълнение на Независим финансов одит
дейност 8. Информиране и публичност за проекта дейността се извършва от 2 до 24 и от 30 до 39 м.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 7 960 800 BGN
Общ бюджет: 6 441 617 BGN
БФП: 6 441 617 BGN
Общо изплатени средства: 6 441 605 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 441 617 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 25 002 BGN
2010 703 432 BGN
2011 1 602 626 BGN
2012 4 110 545 BGN
2013 0 BGN
2014 - 235 680 BGN
2015 235 680 BGN
6 441 605 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 475 375 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 21 252 BGN
2010 597 917 BGN
2011 1 362 232 BGN
2012 3 493 963 BGN
2013 0 BGN
2014 - 200 328 BGN
2015 200 328 BGN
5 475 364 BGN
В т.ч. Национално финансиране 966 243 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 750 BGN
2010 105 515 BGN
2011 240 394 BGN
2012 616 582 BGN
2013 0 BGN
2014 - 35 352 BGN
2015 35 352 BGN
966 241 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Допълнителни приходи от международен туризъм (принос към индикатора „нетни приходи от международен туризъм”
Индикатор 2 Нетни приходи от международен туризъм (ръст в резултат от проекта)
Индикатор 3 Допълнителни нощувки (на трите пазара)
Индикатор 4 Заетост на легловата база
Индикатор 5 Осъществени ПР кампании (общо за 3-те пазара)
Индикатор 6 Осъществени рекламни кампании (общо за 3-те пазара)
Индикатор 7 Достигнати читатели, злители, слушатели (общо за 3-те пазара)
Индикатор 8 Публикувани материали и рекламни карета
Индикатор 9 Излъчени телевизионни материали и клипове


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз