Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.06-0001-C0001
Номер на проект: РД09-574/04.05.2015
Наименование: BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии и награди"
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 31.10.2012
Начална дата: 10.12.2012
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Гарантиране на справедливост по отношение на равния достъп на студентите до образование и повишаване на тяхната мотивация за по-добра подготовка.
Дейности: 7. Подготовка на дейност 4 Технология за обработка на данните и извършване на плащанията
8. Изпълнение на дейност 4 Технология за обработка на данните и извършване на плащанията
3. Подготовка на дейност 2 Информационна кампания и публичност на проекта. Дейности по визуализация на донорската помощ
1. Подготовка на дейност 1 Управление на проекта. Административен екип, партньори, Съвет за наблюдение
5. Подготовка на дейност 3 Методика и организация за подбор на целевата група
2. Изпълнение на дейност 1 Управление на проекта. Административен екип, партньори, Съвет за наблюдение
6. Изпълнение на дейност 3 Методика и организация за подбор на целевата група
4. Изпълнение на дейност 2 Информационна кампания и публичност на проекта. Дейности по визуализация на донорската помощ
Партньори
Партньори:
Европейски колеж по икономика и управление
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
Аграрен университет - Пловдив
Бургаски свободен университет
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Стопанска академия "Димитър А. Ценов"
Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Технически университет - София
Технически университет - Варна
Университет за национално и световно стопанство
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Технически университет - Габрово
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”
Висше училище "Международен колеж"
Университет по хранителни технологии
Химико-технологичен и металургичен университет
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София
Икономически университет - Варна
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
Тракийски университет
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”
Нов български университет
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”
Национална художествена академия
Медицински университет - София
Национална академия за театрално и филмово изкуство
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Медицински университет - Варна
Национална спортна академия "Васил Левски" - София
Висше училище по застраховане и финанси
Американски Университет в България
Университет по архитектура, строителство и геодезия
Лесотехнически университет
Медицински университет - Плевен
Висше строително училище “Любен Каравелов”
Военна академия “Г. С. Раковски”
АКАДЕМИЯ НА МВР
АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - ПЛОВДИВ
ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" - ВАРНА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЕРНИК
КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ - ПЛОВДИВ
КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ТЪРГОВИЯ И МАРКЕТИНГ - СОФИЯ
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ - СОФИЯ
МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ - БОТЕВГРАД
НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ "ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" - СОФИЯ
ТЕАТРАЛЕН КОЛЕЖ "ЛЮБЕН ГРОЙС" - СОФИЯ
ЧАСТНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ - САМОСТОЯТЕЛЕН КОЛЕЖ С НАИМЕНОВАНИЕ "КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ" СЪС СЕДАЛИЩЕ БЛАГОЕВГРАД
Изпълнители:
"Компания за международни конгреси" ООД
Обединение "Блупринт Макс"
"Коларов Консулт"ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 91 496 710 BGN
Общ бюджет: 89 735 333 BGN
БФП: 89 735 333 BGN
Общо изплатени средства: 86 668 805 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 89 735 333 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 188 912 BGN
2014 32 639 915 BGN
2015 22 839 979 BGN
86 668 805 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 76 275 033 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 510 575 BGN
2014 27 743 927 BGN
2015 19 413 982 BGN
73 668 484 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 460 300 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 678 337 BGN
2014 4 895 987 BGN
2015 3 425 997 BGN
13 000 321 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% студенти, участващи в механизми за студентско подпомагане (напр. кредити, нови и допълващи стипендии)
Индикатор 2 раздадени стипендии
Индикатор 3 Раздадени награди
Индикатор 4 Студенти, получили стипендии
Индикатор 5 Наградени студенти
Индикатор 6 Раздадени специални стипендии
Индикатор 7 Студенти, получили специални стипендии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз