Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0003-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) - възможност за учене през целия живот
Бенефициент: Бургаски свободен университет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 03.12.2012
Дата на приключване: 15.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
Описание
Описание на проекта: Изграждане на Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги, който да е осигурен в организационен, методологичен, нормативен и технически аспект; обезпечен с квалифициран академичен и експертен състав и да осигурява достъп до качествено образование и възможности за учене през целия живот.
Дейности: Подготовка на дейност "Изграждане на университетски център за ДО"
Изпълнение на дейност "Изграждане на университетски център за ДО"
Подготовка на дейност "Обучение на преподавателския, административния и технически персонал за прилагане на електронни форми на ДО" 2*
Изпълнение на дейност "Обучение на преподавателския, административния и технически персонал за прилагане на електронни форми на ДО"
Подготовка на дейност "Разработване на услуги, продукти, електронни и мултимедийни помагала" 3*
Изпълнение на дейност "Разработване на услуги, продукти, електронни и мултимедийни помагала" 3*
Подготовка на дейност "Създаване на виртуална библиотека, електронно хранилище на стандартизирани учебни компоненти и система за управление на обучението"
Изпълнение на дейност "Създаване на виртуална библиотека, електронно хранилище на стандартизирани учебни компоненти и система за управление на обучението"
Подготовка на дейност "Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение"
Изпълнение на дейност "Разработване на програми за електронни форми за дистанционно обучение" 5*
Подготовка на дейност "Разработване, апробиране и провеждане на електронни модули и курсове
Изпълнение на дейност "Разработване, апробиране и провеждане на електронни модули и курсове" 6*
Подготовка на дейност "Включване на студенти и външни потребители в различни електронни форми на ДО" 7*
Изпълнение на дейност "Включване на студенти и външни потребители в различни електронни форми на ДО" 7*
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 307 450 BGN
Общ бюджет: 300 841 BGN
БФП: 300 841 BGN
Общо изплатени средства: 300 838 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 300 841 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 104 067 BGN
2014 141 893 BGN
2015 54 878 BGN
300 838 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 255 715 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 88 457 BGN
2014 120 609 BGN
2015 46 646 BGN
255 712 BGN
В т.ч. Национално финансиране 45 126 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 610 BGN
2014 21 284 BGN
2015 8 232 BGN
45 126 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 разработени програми за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 2 създадени или модернизирани нови центрове за обучение през целия живот във висшите училища
Индикатор 3 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 4 брой студенти, завършили успешно поне един курс/модул за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз