Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-8.1.20-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Техническа помощ АЗ 2012
Бенефициент: Агенция по заетостта
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.05.2012
Начална дата: 19.05.2012
Дата на приключване: 01.01.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Техническа помощ АЗ 2012, финансов план, съгласно чл. 6, ал. 1, 3 и 5 и чл. 7, ал. 4 от ПМС 67/14.04.2010 г.
Дейности: Финанцов план
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 546 206 BGN
Общ бюджет: 1 541 240 BGN
БФП: 1 541 240 BGN
Общо изплатени средства: 1 541 240 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 541 240 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 445 004 BGN
2013 1 096 236 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 541 240 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 310 054 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 378 253 BGN
2013 931 801 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 310 054 BGN
В т.ч. Национално финансиране 231 186 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 66 751 BGN
2013 164 435 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
231 186 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Сертифицирани средства по ОП „РЧР”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз