Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0231-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Закупуване на пещ за фюзинг от Перник Студио Аутлет
Бенефициент: ''Дъ Глас Ко ''ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 10.12.2012
Дата на приключване: 10.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: Закупуване на пещ за фюзинг от Перник Студио Аутлет
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 - Процедури за избор на изпълнители
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 – Доставка и пускане в експлоатация на пълна система за пещ за фюзинг
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 – Информираност и публичност
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 – Одит на проекта
Консултантски услуги за написването на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 142 718 BGN
Общ бюджет: 203 824 BGN
БФП: 142 677 BGN
Общо изплатени средства: 142 677 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 142 677 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 142 677 BGN
2015 0 BGN
142 677 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 121 275 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 121 275 BGN
2015 0 BGN
121 275 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 402 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 21 402 BGN
2015 0 BGN
21 402 BGN
Финансиране от бенефициента 61 165 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Нови продукти...
Индикатор 6 Намаление на производствените разходи..
Индикатор 7 Приходи от продажби
Индикатор 8 Сключени договори.
Индикатор 9 Намаляване на производствения брак.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз