Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0066-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Нови термо- и звукоизолационни продукти и технология за производството им"
Бенефициент: "ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ" OOД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.10.2012
Начална дата: 07.12.2012
Дата на приключване: 07.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
Описание
Описание на проекта: Целта на проектното предложение са да разработи нови изделия за термо- и звукоизолация и технология за производството им като предлага комбинирането на вторични материали (пенопласти, полиестерни влакна, минерална вата, каучук и др.) за създаване на нови многослойни продукти с отлични топло и звукоизолационни характеристики, които да бъдат алтернатива на конвенционалните материали за практически приложения в строителството, енергетиката, електронната и автомобилната промишленост.
Дейности: Анализ на материали и комбинации от материали за нови термо- и звукоизолационни изделия и разработване на технологии за производство на термо- и звуко изолационни продукти Анализ на материали и комбинации от материали за нови термо- и звукоизолационни изделия и разработване на технологии за производство на термо- и звуко изолационни продукти
Дейност 3: Усъвършенстване и апробация на експериментални установки Дейност 3: Усъвършенстване и апробация на експериментални установки
Дейност 4: Разработване и апробация на експериментална установка за конфекциониране на термо- и звукоизолационни изделия. Дейност 4: Разработване и апробация на експериментална установка за конфекциониране на термо- и звукоизолационни изделия.
Дейност 5: Провеждане на изследвания и изпитания Дейност 5: Провеждане на изследвания и изпитания
Дейност 6: Осигуряване на правна закрила на многослоен звуко – и топлоизолационен панел Дейност 6: Осигуряване на правна закрила на многослоен звуко – и топлоизолационен панел
Дейност 7: Визуализация и разпространение на придобитите знания.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 283 947 BGN
Общ бюджет: 289 426 BGN
БФП: 211 803 BGN
Общо изплатени средства: 211 803 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 211 803 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 211 611 BGN
2015 192 BGN
211 803 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 180 032 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 179 869 BGN
2015 163 BGN
180 032 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 770 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 31 742 BGN
2015 29 BGN
31 770 BGN
Финансиране от бенефициента 104 462 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 2 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 3 брой регистрирани търговски марки, дизайни, патенти и т.н. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 4 брой подадени заявки за търговски марки, дизайни, патенти и тн. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 5 Разработен експериментален модел на топло- и звукоизолационен панел с ниска плътност на основата на технологичен производствен отпадък в различни комбинации.
Индикатор 6 Разработен експериментален многослоен топло- и звукоизолационен панел на основата на вторични (рециклирани) материали от стари автомобилни гуми и нетъкан текстил от полиетилентерефталатни влакна.
Индикатор 7 Разработена технология за производство и монтаж на новите термо- и звукоизолационни продукти.
Индикатор 8 Изработена и апробирана експериментална установка за конфекциониране на различни материали за разработване на многослойни термо- и звукоизолационни панели (системи)
Индикатор 9 Методика за определяне на звукопоглъщане по различни физични методи;
Индикатор 10 Разработена методика за определяне на скорости и затихване на ултразвукови вълни;
Индикатор 11 Разработена методика за изследване на топлопроводимост с термовизионна камера.
Индикатор 12 Разработена методика за определяне на динамичен модул на еластичност;
Индикатор 13 База данни за физико-механичните свойства на изделията;
Индикатор 14 Анализ на изделията според техните свойства;
Индикатор 15 Математически модел на акустичното поведение на изделията.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз