Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0058-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Приложение на операционни системи за реално време (RTOS) в пожароизвестителната техника"
Бенефициент: "УНИПОС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.10.2012
Начална дата: 07.12.2012
Дата на приключване: 07.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: "Целта на проекта е разработване/ създававне на иновативен продукт от страна на УниПОС ООД - софтуерни решения - приложения с отворен код, представляващи универсално средство за реализиране на произволни по сложност и функционалност пожароизвестителни централи и системи, както и оптимизирани и стандартизирани алгоритми за управление в пожароизвестителната техника в УниПОС ООД; "
Дейности: Разходи за възнаграждения на персона Разходи за възнаграждения на персона
Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Разходи за визуализация Разходи за визуализация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕСКА Консултинг ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 289 328 BGN
Общ бюджет: 368 841 BGN
БФП: 276 109 BGN
Общо изплатени средства: 276 109 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 276 109 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 276 109 BGN
276 109 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 234 693 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 234 693 BGN
234 693 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 416 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 41 416 BGN
41 416 BGN
Финансиране от бенефициента 97 139 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой НИРД проекти
Индикатор 2 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой НИРД проекти, подкрепени в до-пазарна фаза
Индикатор 5 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 6 Разработване на иновативен продукт от страна на УниПОС ООД - софтуерни решения
Индикатор 7 Оптимизирани и стандартизирани алгоритми за управление в пожароизвестителната техника
Индикатор 8 Публично разпространение на резултатите от проекта чрез интернет страницата
Индикатор 9 Разяснителна табела.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз