Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.03-0011-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Създаване на Европейски център за развитие на екологични технологии за безизкопна рехабилитация на тръбопроводи"
Бенефициент: "ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА НОВИ РАЗРАБОТКИ В БЕЗИЗКОПНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 31.10.2012
Начална дата: 05.12.2012
Дата на приключване: 05.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е подкрепа на иновационната дейност на българските предприятия чрез създаване на нов технологичен център за внедряване на технологиите за безизкопна рехабилитация на тръбопроводи. Центърът ще обедини визията и усилията на Универистет по архитектура строителство и геодезия (УАСГ), гр. София, компания „Строителна Мехнизация“ АД, гр. Казанлък и община Казанлък.
Дейности: Дейност 1. Закупуване и доставка на специализирано оборудване
Дейност 2. Визуализация на проекта
Дейност 3: Одит на проекта
Консултантски услуги за написването на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 331 342 BGN
Общ бюджет: 6 633 632 BGN
БФП: 3 316 816 BGN
Общо изплатени средства: 3 316 816 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 316 816 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 316 816 BGN
2015 0 BGN
3 316 816 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 819 294 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 819 294 BGN
2015 0 BGN
2 819 294 BGN
В т.ч. Национално финансиране 497 522 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 497 522 BGN
2015 0 BGN
497 522 BGN
Финансиране от бенефициента 3 331 342 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой инвестиционни проекти
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой подкрепени/създадени центрове за трансфер на технологии, технологични инкубатори, технологични центрове, технологочни паркове и други проиновативни посредници
Индикатор 4 брой предприятия, които използват услугите на проиновативни посредници
Индикатор 5 Създадени инвестиции в подкрепените технологични центрове
Индикатор 6 Доставен Комплекс за почистване и инспекция
Индикатор 7 Доставен Комплекс за рехабилитация по технология „ Спирално навита тръба” и технология „Облицовка с втвърдяване на място”
Индикатор 8 Изготвени материали за визуализация – табела
Индикатор 9 Изготвени материали за визуализация – стикери
Индикатор 10 Изготвен одиторски доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз