Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0054-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Изследвания и разработка на технология за анотация на изображения, извличане на мета -данни от тях,определяне на визуална подобност между тях и другите, с цел организация, търсене в представяне на колекции от такива изображения и настройването на тези технологии за изображения в областта на туризма"
Бенефициент: "СИРМА СОЛЮШЪНС" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.10.2012
Начална дата: 07.12.2012
Дата на приключване: 07.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта са изследвания и разработка на технология за анотация на изображения, извличане на мета-данни от тях, определяне на визуална подобност между тях и други, с цел организация, търсене в и представяне на колекции от такива изображения и настройването на тези технологии за изображения в областта на туризма
Дейности: Дейност 1. Възнаграждения на персонал, вкл. за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя
Дейност 2. Разработка и подобряване на технология за откриване на (групи от) най-близките от визуална гледна точка изображения в даден корпус/колекция от такива цифрови изображения
Дейност 3. Разработка и подобряване на технология за откриване на (групи от) най-близките от визуална гледна точка видео клипове в даден корпус/колекция от такива видеа
Дейност 4. Разработка и подобряване на технология за извличане на информация (мета-данни) от изображения, които да направят възможно автоматичното текстово анотиране на тези изображения
Дейност 5. Разработка и подобряване на технология за извличане на информация (мета-данни) от видео клипове, които да направят възможно автоматичното текстово анотиране на видео клипове
Дейност 6. Изследвания за това какви са най-подходящи човеко-машинни интерфейси (Human-Computer Interfaces - HCI) за полу-автоматично анотиране на мултимедийни данни от пътешествия (снимки, записки, видео, аудио-клипове) за различни видове мобилни пл
Дейност 7. Изследвания за това какви са най-подходящи алгоритми и начини за визуализация на колекции от мултимедийни данни от пътешествия (снимки, записки, видео, аудио-клипове) и тяхното разглеждане и търсене в тях. Изследване как различните визуал
Дейност 8. Разходи за технически знания и патенти, използвани за целите на научноизследователската и развойна дейност по проекта.
Дейност 9. Визуализация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АНСИСОФТ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 455 909 BGN
Общ бюджет: 810 775 BGN
БФП: 405 388 BGN
Общо изплатени средства: 404 134 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 405 388 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 404 134 BGN
404 134 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 344 579 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 343 514 BGN
343 514 BGN
В т.ч. Национално финансиране 60 808 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 60 620 BGN
60 620 BGN
Финансиране от бенефициента 455 909 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 2 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 3 брой регистрирани търговски марки, дизайни, патенти и т.н. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 4 брой подадени заявки за търговски марки, дизайни, патенти и тн. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 5 Разработване на нова технология за автоматизирано анотиране на изображения и последваща обработка на получената информация
Индикатор 6 Разработване на програмна среда за практическо реализиране на технологията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз