Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0065-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Разработване на интелигентен споделен дисков "масив""
Бенефициент: "ТАЙГЪР ТЕХНОЛОДЖИ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.10.2012
Начална дата: 07.12.2012
Дата на приключване: 07.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта ечрез интелигентни алгоритми за разпределение на данните между различни по качества и функции дискови носители продуктът на Тайгър Техноложди ООД ще предложи комбинация от производителност и обем на значително по-ниска цена и от съществуващите в момента решения. Това е възможно само в интегриран продукт като Интелигентния Споделен Дисков Масив, тъй като оптимално разпределение може да се постигне само когато разпределението на данните по дисковите носители се управлява от същото място от което се управляват и дисковите носители.
Дейности: Разходи за възнаграждения на персонал Разходи за възнаграждения на персонал
Разходи за оборудване и инструменти, представляващи ДМА Разходи за оборудване и инструменти, представляващи ДМА
Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Визуалзиационна табела Визуалзиационна табела
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 317 108 BGN
Общ бюджет: 437 485 BGN
БФП: 306 239 BGN
Общо изплатени средства: 306 239 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 306 239 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 306 239 BGN
2015 0 BGN
306 239 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 260 303 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 260 303 BGN
2015 0 BGN
260 303 BGN
В т.ч. Национално финансиране 45 936 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 45 936 BGN
2015 0 BGN
45 936 BGN
Финансиране от бенефициента 135 904 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой НИРД проекти
Индикатор 2 брой проекти за сътрудничество предприятия - изследователски институции
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой НИРД проекти, подкрепени в до-пазарна фаза
Индикатор 5 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 6 Повишаване на приходите от продажби!
Индикатор 7 Създадени нови технологии
Индикатор 8 Разширяване на клиентската мрежа!


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз