Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0053-C0001
Номер на проект: 1.1.06-0053-C0001-A-3-13.06.13
Наименование: "Подкрепа за индустриални научни изследвания в сферата на безжичните комуникации"
Бенефициент: "ТЕЛЕТЕК ЕЛЕКТРОНИКС" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.10.2012
Начална дата: 07.12.2012
Дата на приключване: 07.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: "Целта на проекта ще бъде постигната посредством изпълнението на следните специфични цели: - Създаване на необходимите предпоставки за провеждане на индустриални научни изследвания и развойна дейност за целите на създаването на техническа документация за иновативна безжична алармена система с видеоверификация, възможност за управление и наблюдение през интернет и програмиране през смартфон и таблет. "
Дейности: Дейност 1. Възнаграждения на персонал, вкл. за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя
Дейност 2. Възлагане на разработката на софтуер за програмиране на безжична алармена система през смартфон и таблет и система за видеоверификация
Дейност 3. Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Дейност 4. Визуализация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД
Ксентио ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 213 338 BGN
Общ бюджет: 340 700 BGN
БФП: 205 467 BGN
Общо изплатени средства: 205 467 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 205 467 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 120 808 BGN
2015 84 658 BGN
205 467 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 174 647 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 102 687 BGN
2015 71 960 BGN
174 647 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 820 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 121 BGN
2015 12 699 BGN
30 820 BGN
Финансиране от бенефициента 140 475 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой НИРД проекти
Индикатор 2 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой НИРД проекти, подкрепени в до-пазарна фаза
Индикатор 5 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 6 Назначен екип по НИРД по проекта
Индикатор 7 Проведени индустриални научни уследвания, придобити знания за техническата осъществимост на нов продукт.
Индикатор 8 Успешно проведена процедура за избор на изпълнител
Индикатор 9 Успешно разработен софтуер за програмиране
Индикатор 10 Изработено и поставено временно информационно табло
Индикатор 11 Публикувано съобщение за проекта на интернет страницата на „Телетек Електроникс” АД
Индикатор 12 Направени две публикации в избрани медии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз