Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0114-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Внедряване на иновативен продукт-Индустриален LED осветител с 4 типа оптични системи“
Бенефициент: "НЕОСВЕТ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.10.2012
Начална дата: 07.12.2012
Дата на приключване: 07.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Целта на проектното предложение е да внедри иновативен продукт -Индустриален LED-осветител с 4 типа оптични системи.
Дейности: възнаграждения на персонал, вкл. за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя възнаграждения на персонал, вкл. за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя
Проектиране на иновативен Индустриален LED-осветител с мощни светодиод Проектиране на иновативен Индустриален LED-осветител с мощни светодиод
Разработка на четири типа иновативни оптични системи за мощен светодиод Разработка на четири типа иновативни оптични системи за мощен светодиод
Проектиране и изработка инструменти за иновативни оптични елементи за мощни светодиоди Проектиране и изработка инструменти за иновативни оптични елементи за мощни светодиоди
Изработка инструменти и приспособления за детайли на промишлен –LED осветител Изработка инструменти и приспособления за детайли на промишлен –LED осветител
заявка за защита на интелектуалната собственост заявка за защита на интелектуалната собственост
Лабораторни изпитания. Лабораторни изпитания.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 93 807 BGN
Общ бюджет: 182 910 BGN
БФП: 82 310 BGN
Общо изплатени средства: 82 310 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 82 310 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 36 891 BGN
2014 45 419 BGN
2015 0 BGN
82 310 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 69 963 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 357 BGN
2014 38 606 BGN
2015 0 BGN
69 963 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 346 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 534 BGN
2014 6 813 BGN
2015 0 BGN
12 346 BGN
Финансиране от бенефициента 114 653 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 2 Създаване на енероикономичен и екологичен продукт
Индикатор 3 Подадени заявки за търговски марки, дизайни, патенти и т.н. от подкрепените предприятия и изследователски организации (брой)
Индикатор 4 Приходите от продажби на иновативни осветители


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз