Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0110-C0001
Номер на проект: К-26-С-24/01.06.2014 г.
Наименование: "Разработване на Интегрирана система за сигурност и безопасност"
Бенефициент: "СИД ДП" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.10.2012
Начална дата: 07.12.2012
Дата на приключване: 07.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
Описание
Описание на проекта: Проекта предвижда разработване на Интегрираната система за сигурност и безопасност (ИССБ) с изкуствен интелект. Системата е предназначена да интегрира системи за сигурност и безопасност с основна цел извършване на корелационен анализ на събития от свързаните към нея външни системи, като използва база с правила и знания, и взема решения за автоматизирани действия съобразно разрешените му правомощия или извежда предложения към операторите на системата.
Дейности: права на индустриална собственост права на индустриална собственост
визуализация визуализация
Комплексни функционални изпитвания Комплексни функционални изпитвания
материали и консумативи материали и консумативи
консултантски и еквивалентни на тях услуги, използвани изключително за научноизследователската и развойна дейност по проекта консултантски и еквивалентни на тях услуги, използвани изключително за научноизследователската и развойна дейност по проекта
Изпитвания с връзка към система за охрана (СОТ) и пожаро-известяване Изпитвания с връзка към система за охрана (СОТ) и пожаро-известяване
наемане на сгради и помещения за срока на изпълнение на проекта наемане на сгради и помещения за срока на изпълнение на проекта
Функционални изпитвания с връзка към система за видеонаблюдение и система за контрол на достъпа Функционални изпитвания с връзка към система за видеонаблюдение и система за контрол на достъпа
консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Разходи за наем на специализирано оборудване ДМА ДМА
Възнаграждения на персонал, вкл. за здравни и осигурителни вноски Възнаграждения на персонал, вкл. за здравни и осигурителни вноски
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 487 221 BGN
Общ бюджет: 566 637 BGN
БФП: 452 298 BGN
Общо изплатени средства: 452 298 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 452 298 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 738 BGN
2014 145 674 BGN
2015 276 887 BGN
452 298 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 384 454 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 277 BGN
2014 123 823 BGN
2015 235 354 BGN
384 454 BGN
В т.ч. Национално финансиране 67 845 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 461 BGN
2014 21 851 BGN
2015 41 533 BGN
67 845 BGN
Финансиране от бенефициента 123 118 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 2 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 3 брой регистрирани търговски марки, дизайни, патенти и т.н. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 4 брой подадени заявки за търговски марки, дизайни, патенти и тн. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 5 /Сформиран екип/
Индикатор 6 /Разработена документация за наем на помещения за НИРД/
Индикатор 7 "Разработена документация за наем на оборудване"
Индикатор 8 "Наето оборудване"
Индикатор 9 Възложени и изпълнени външни
Индикатор 10 Създадени табела и стикери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз