Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0063-C0001
Номер на проект: BG161PO003-1.1.06-0063-C0001-A-3/05.03.2014
Наименование: "Контекстно ориентирано представяне на информационно пространство (КОПИП)"
Бенефициент: "МУСАЛА СОФТ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.10.2012
Начална дата: 07.12.2012
Дата на приключване: 07.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е повишаване на конкурентоспособността на Мусала Софт ООД чрез синтезиране на знания, отнасящи се до иновативна, адаптивна, идентична визуализация на информационно пространство с естествена навигация, използваща техники за контекстно фокусиране. Адаптивна – нагаждаща се към дисплеи с различни размери и пропорции; идентична – запазваща концептуалния си изглед независимо от текущото си състояние; с естествена навигация – навигация чрез малко на брой разбираеми методи за контрол; контекстно фокусирана – даваща цялостен визуален достъп както до детайлите, така и до общия изглед на информацията.
Дейности: Д1. Добиване на експертни знания в областта на контекстното фокусиране Д1. Добиване на експертни знания в областта на контекстното фокусиране
Д2. Извличане на методи и алгоритми Д2. Извличане на методи и алгоритми
Д3. Верификация и валидация Д3. Верификация и валидация
Д4. Концептуален образец
Партньори
Партньори:
Технически университет - София
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 495 306 BGN
Общ бюджет: 649 603 BGN
БФП: 479 409 BGN
Общо изплатени средства: 477 361 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 479 409 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 99 061 BGN
2014 173 865 BGN
2015 204 434 BGN
477 361 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 407 498 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 84 202 BGN
2014 147 786 BGN
2015 173 769 BGN
405 757 BGN
В т.ч. Национално финансиране 71 911 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 859 BGN
2014 26 080 BGN
2015 30 665 BGN
71 604 BGN
Финансиране от бенефициента 174 061 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 2 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 3 Извлечени алгоритми в областите контекстно фокусиране, навигация и техники за представяне на данни върху малък екран
Индикатор 4 Интегрираност на избраните извлечени алгоритми
Индикатор 5 Подобрение на ефективността при намиране на елемент в информационно пространство
Индикатор 6 Доклади от опити, проведени с контролни групи от потребители
Индикатор 7 Доклад за приложимост и интер-дисциплинарност на извлечените алгоритми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз