Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0109-C0001
Номер на проект: К-26-М-24/26.08.2015
Наименование: "Heart Mony система за онлайн мониторинг на сърдечната дейност"
Бенефициент: ЕТ "МАТ - ИВЕЛИН ИВАНОВ"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.10.2012
Начална дата: 07.12.2012
Дата на приключване: 19.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
Описание
Описание на проекта: Системата за онлайн мониторинг на сърдечната дейност е предназначена да подпомогне профилактиката, диагностиката и лечението на заболявания на сърцето, свързани с аритмии, инфарктни състояния и сърдечна недостатъчност, които са сред най-социално значимите в национален и световен мащаб.
Дейности: материали, консумативи, вложени в научноизследователската и развойна дейност по проекта материали, консумативи, вложени в научноизследователската и развойна дейност по проекта
възлагане на научноизследователска дейност възлагане на научноизследователска дейност
консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Визуалиазация Визуалиазация
възнаграждения на персонал, вкл. за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя възнаграждения на персонал, вкл. за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя
Наемане на помещения за извършване на НИРД Наемане на помещения за извършване на НИРД
права на индустриална собственост, възникнали в резултат от изпълнението на проекта, права на индустриална собственост, възникнали в резултат от изпълнението на проекта,
консултантски и еквивалентни на тях услуги, използвани изключително за научноизследователската и развойна дейност по проекта. консултантски и еквивалентни на тях услуги, използвани изключително за научноизследователската и развойна дейност по проекта.
ДМА ДМА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 466 558 BGN
Общ бюджет: 551 852 BGN
БФП: 440 468 BGN
Общо изплатени средства: 440 468 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 440 468 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 175 BGN
2014 119 959 BGN
2015 298 335 BGN
440 468 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 374 398 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 848 BGN
2014 101 965 BGN
2015 253 585 BGN
374 398 BGN
В т.ч. Национално финансиране 66 070 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 326 BGN
2014 17 994 BGN
2015 44 750 BGN
66 070 BGN
Финансиране от бенефициента 117 952 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 2 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 3 брой регистрирани търговски марки, дизайни, патенти и т.н. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 4 брой подадени заявки за търговски марки, дизайни, патенти и тн. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 5 (Сформиран екип)
Индикатор 6 (Разработена документация за наем на помещения за НИРД)
Индикатор 7 (Разработена документация за наем на оборудване)
Индикатор 8 (Наето оборудване)
Индикатор 9 (Възложени и изпълнени външни услуги и изпитвания)
Индикатор 10 (Създадени табела и стикери)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз