Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0060-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Иновативна система за складиране и интерпретация на данни"
Бенефициент: "Ноема" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.10.2012
Начална дата: 07.12.2012
Дата на приключване: 07.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Целта на настоящия проект е разработването на иновативен продукт с висока добавена стойност – иновативна информационна система, която интегрира данни и информация от различни социално-икономически сфери, като ги преработва и предоставя в синтетичен аналитичен вид в специално проектирана за целта онлайн медия с различни нива на достъп.
Дейности: ДЕЙНОСТ 5. Разработване на опитен образец на информационна система за складиране и анализ на данни ДЕЙНОСТ 5. Разработване на опитен образец на информационна система за складиране и анализ на данни
ДЕЙНОСТ 2. Разработване на единна концепция за приложни статистически изследвания. ДЕЙНОСТ 4. Разработване на концепция и архитектура на информационната система. ДЕЙНОСТ 2. Разработване на единна концепция за приложни статистически изследвания. ДЕЙНОСТ 4. Разработване на концепция и архитектура на информационната система.
ДЕЙНОСТ 1. Разработване на пет тематични концепции в областите - Бизнес, Потребител, Демография, Реклама и Социална среда. ДЕЙНОСТ 3. Събиране на данни, които да послужат за тестване на разработените концепции. ДЕЙНОСТ 1. Разработване на пет тематични концепции в областите - Бизнес, Потребител, Демография, Реклама и Социална среда. ДЕЙНОСТ 3. Събиране на данни, които да послужат за тестване на разработените концепции.
ДЕЙНОСТ 6 – Визуализация по проекта. ДЕЙНОСТ 6 – Визуализация по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 329 420 BGN
Общ бюджет: 492 900 BGN
БФП: 295 756 BGN
Общо изплатени средства: 295 756 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 295 756 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 295 756 BGN
295 756 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 251 393 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 251 393 BGN
251 393 BGN
В т.ч. Национално финансиране 44 363 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 44 363 BGN
44 363 BGN
Финансиране от бенефициента 219 580 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 2 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 3 Брой разработени тематични концепции
Индикатор 4 Разработена обобщаваща концепция за събиране и анализ на данни
Индикатор 5 Разработена концепция за хранилище на данни
Индикатор 6 Разработен опитен образец на информационна система


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз