Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0036-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Унифицирана платформа за администрация, автоматизация и управление на международно признати стандарти"
Бенефициент: "ПЕРФЕКТ ПЛЮС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.10.2012
Начална дата: 07.12.2012
Дата на приключване: 07.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: "Целта на настоящият проект е индустриално изследване на високотехнологичен иновативен продукт в областта на информационните технологии. Унифицираната платформата за администрация, автоматизация и управление на международно признати стандарти е съвременна интегрирана информационно-оперативна комуникационна система, която създава, дигитализира, регистрира, управлява, контролира и съхранява документацията на клиентската компания по международно признати стандарти."
Дейности: Дейност 3.1 Изследване и анализ на функционалните нужди на одиторските организации
Дейност 6. Визуализация
Дейност 3. Изследване и анализ на потребителските групи.
Дейност 5. Реинженеринг
Дейност 1. Организация и управление на проекта
Дейност 2. Изследване и анализ на информационните класове.
Дейност 0. Изготвяне на проектно предложение
Дейност 4. - Изследване и анализ на комуникационните канали и техническите възможности.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 347 860 BGN
Общ бюджет: 423 567 BGN
БФП: 323 539 BGN
Общо изплатени средства: 323 314 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 323 539 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 91 048 BGN
2014 89 675 BGN
2015 142 591 BGN
323 314 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 275 008 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 77 391 BGN
2014 76 223 BGN
2015 121 202 BGN
274 817 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 531 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 657 BGN
2014 13 451 BGN
2015 21 389 BGN
48 497 BGN
Финансиране от бенефициента 111 771 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой НИРД проекти
Индикатор 2 брой проекти за сътрудничество предприятия - изследователски институции
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени в до-пазарна фаза
Индикатор 6 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 7 брой подадени заявки за търговски марки, дизайни, патенти и тн. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 8 „Организация и управление на проекта”: Финансови и технически отчети (3 междинни и 1 финален).„Организация и управление на проекта”: Финансови и технически отчети (3 междинни и 1 финален).
Индикатор 9 „Организация и управление на проекта”: Проектен екип за работа по проекта
Индикатор 10 „Организация и управление на проекта”: Избрани външни изпълнители и доставчици за проектните дейности.
Индикатор 11 Доклад „Системна структура на информация на платформата за администрация, автоматизация и управление на международно признати стандарти.”
Индикатор 12 Доклад „Системен анализ на потребителските групи”
Индикатор 13 Доклад „Технологични ограничения, възможности и решения”
Индикатор 14 Доклад „Организационно осигуряване и работни процеси”
Индикатор 15 Визуализация на проекта: Изработени материали за визуализация на проекта.
Индикатор 16 Визуализация на проекта: Публикации.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз