Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.03-0033-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Предоставяне на иновативна ОТТ услуга от "СИС ЕМ" ООД
Бенефициент: СИС ЕМ ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.10.2012
Начална дата: 03.12.2012
Дата на приключване: 03.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: ОТТ услугата представлява предоставяне на видео и аудио съдържание от различни праводържатели до крайни потребители, използвайки вече изградената IP свързаност на българските мрежови оператори.
Дейности: Дейност 1. Избор на доставчик на оборудването
Дейност 2. Доставка на Комплект DVB-S/IP Главна станция с WEB управление
Дейност 3. Доставка на SETTOP Комплекти
Дейност 4. Избор на консултант и изготвяне на маркетингови анализи и стратегия за пазарна реализация на иновативната ОТТ услуга
Дейност 5. Визуализация и публичност
Дейност 6. Финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 988 855 BGN
Общ бюджет: 1 411 850 BGN
БФП: 988 295 BGN
Общо изплатени средства: 988 295 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 988 295 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 988 295 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
988 295 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 840 051 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 840 051 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
840 051 BGN
В т.ч. Национално финансиране 148 244 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 148 244 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
148 244 BGN
Финансиране от бенефициента 423 795 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 2 Брой на създадените работни места
Индикатор 3 Брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия .
Индикатор 4 Дейност 1: Избор на доставчик на оборудването.
Индикатор 5 Дейност 2: Доставка на Комплект DVB-S/IP Главна станция с WEB управление
Индикатор 6 Дейност 3: Доставка на 2 000 бр. SETTOP Комплекта
Индикатор 7 Дейност 4: Избор на Консултант и изготвяне на маркетингови анализи и стратегия за пазарна реализация на иновативната ОТТ услуга
Индикатор 8 Дейност 5: Визуализация и публичност
Индикатор 9 Дейност 6: Финансов одит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз