Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0574-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на Система за Управление на Качеството по стандарт ISO 9001:2008 в Габро-Метал 2000 ЕООД
Бенефициент: "Габро-метал-2000" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 05.12.2012
Дата на приключване: 05.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
Описание
Описание на проекта: Габро-Метал 2000” ЕООД е прогресивна, пазарноориентирана българска фирма, която постоянно се стреми към повишаване на своята конкурентноспособност. Общата цел на настоящото проектно предложение е повишаване на конкурентоспособността на Габро-Метал 2000 ЕООД чрез повишаване качеството на продуктите и услугите на предприятието, съобразно променящата се пазарна обстановка, законовите изисквания и политиките на България и Европейския съюз
Дейности: Дейност 1: Внедряване на Система за Управление на Качеството по стандарт ISO 9001:2008
Дейност 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА
Дейност 3: Сертификция на Система за Управление на Качеството по стандарт ISO 9001:2008
Дейност 4: Визуализация на проекта
Консултантски услуги за написването на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 75 500 BGN
Общ бюджет: 51 938 BGN
БФП: 38 917 BGN
Общо изплатени средства: 38 917 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 38 917 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 38 917 BGN
2015 0 BGN
38 917 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 33 080 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 33 080 BGN
2015 0 BGN
33 080 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 838 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 838 BGN
2015 0 BGN
5 838 BGN
Финансиране от бенефициента 25 258 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 6 Въведени сертификати
Индикатор 7 Внедрени нови технологии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз