Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0361-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на Електрон Прогрес чрез инвестиции в съвременна ИКТ за разширяване на дейността и диверсификация на услугите
Бенефициент: ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС ЕАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 26.11.2012
Дата на приключване: 26.11.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на Електрон Прогрес чрез инвестиции в съвременна ИКТ за разширяване на дейността и диверсификация на услугите
Дейности: Дейност 1: Процедура за избор и договаряне с производители/доставчици на планираното оборудване и софтуер
Дейност 2: Доставка, монтаж и тестване на оборудването и софтуера
Дейност 3: Процедура за избор и договаряне на доставчик на услуги за изготвяне на маркетингова стратегия
Дейност 4: Изготвяне на маркетингова стратегия
Дейност 5: Избор на изпълнител и реализиране на услуги за визуализация (текущо)
Дейност 6: Избор на изпълнител и реализиране на одит на проекта
Подготовка и изпълнение на общото управление, контрол и отчет на проекта .
Дейност 7 : консултантски услуги
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 599 904 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 399 936 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Индикатор 1: : Закупено, инсталирано и пуснато в действие високотехнологично оборудване и специализиран софтуер;
Индикатор 6 Индикатор: Използвана консултантска помощ за развитие на бизнеса, подпомогната със средства от безвъзмездната финансова помощ
Индикатор 7 Индикатор 2: Увеличаване на приходите от продажби
Индикатор 8 Индикатор 3: Увеличаване на печалбата
Индикатор 9 Индикатор 4: Намаляване на оперативните разходи
Индикатор 10 Индикатор 5: Приходи от износ
Индикатор 11 Индикатор 5: Въведени нови технологии / продукти (общ брой): 5.1. нови технологии (брой) 5.2. нови продукти (брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз