Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0445-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на „Голд Аполо” ООД
Бенефициент: "Голд - Аполо" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 26.11.2012
Дата на приключване: 26.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на „Голд Аполо” ООД
Дейности: Дейност 1 Избор на доставчик/ци на оборудването
Дейност 2 Доставка, монтаж и първоначално изпитване на оборудването
Дейност 3 Избор на изпълнители за доставчици на услуги
Дейност 4 Разработване на маркетингова стратегия
Дейност 5 Визуализация и публичност на проектните резултати
Дейност 6 Одит на проекта
Дейност 7 Консултантски услуги по проекто предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 706 280 BGN
Общ бюджет: 2 841 230 BGN
БФП: 1 704 738 BGN
Общо изплатени средства: 1 704 738 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 704 738 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 704 738 BGN
2015 0 BGN
1 704 738 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 449 027 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 449 027 BGN
2015 0 BGN
1 449 027 BGN
В т.ч. Национално финансиране 255 711 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 255 711 BGN
2015 0 BGN
255 711 BGN
Финансиране от бенефициента 1 137 520 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Индикатор 1: Проведени процедури за избор на доставчици, в т.ч.
Индикатор 6 Индикатор 1.1: Проведена процедура за избор на доставчици на оборудване
Индикатор 7 Индикатор 1.2: Проведени процедури за избор на доставчици на услуги
Индикатор 8 Индикатор 2: Избрани изпълнители
Индикатор 9 Индикатор 3: Сключени договори с избраните изпълнители
Индикатор 10 Индикатор 4: Доставено, монтирано и изпитано оборудване
Индикатор 11 Индикатор 5: Разработена маркетингова стратегия
Индикатор 12 Индикатор 6: Изработени и поставени стикери на закупеното оборудване
Индикатор 13 Индикатор 7: Изработено и поставено временно информационно табло
Индикатор 14 Индикатор 8: Изработена и поставена постоянна обозначителна табела
Индикатор 15 Индикатор 9: Публикувана информация за проекта на уеб-сайта на дружеството
Индикатор 16 Индикатор 10: Подготвен одиторски доклад
Индикатор 17 Индикатор 1.1. Нарастване на производствения капацитет на кандидата за производство на мека мебел и матраци (%)
Индикатор 18 Индикатор 1.2. Нарастване на производствения капацитет на кандидата за производство на корпусна мебел (%)
Индикатор 19 Индикатор 5: Въведени нови технологии / продукти (общ брой): 5.1. нови технологии (брой) 5.2. нови продукти (брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз