Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0071-C0001
Номер на проект: BG161РО001/5-01/2008/071-01
Наименование: "Укрепване на капацитета на Министерство на образованието, младежта и науката като конкретен бенефициент по ОПРР"
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 08.11.2012
Начална дата: 12.11.2012
Дата на приключване: 12.03.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да допринесе за укрепване на административния капацитет на Министерство на образованието, младежта и науката, като конкретен бенефициент, за успешно изпълнение на СРИП и осигуряване на висока степен на усвояване на финансовите ресурси по СФ.
Дейности: Дейност 1: Управление и наблюдение на проекта
Дейност 2: Провеждане на процедури за избор на изпълнители
Дейност 3: Мерки по публичност и информация
Дейност 4: Извършване на одит на проекта
Дейност 5: Въвеждане на ефективна система за материално стимулиране за екипа, включен в СРИП
Дейност 6: Подготовка на инвестиционни проекти във фаза технически проект, обследвания за енергийна ефективност, оценки за съответствие и получаване на разрешение за строеж, свързани с подготовка на документи за следващия програмен период.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 391 152 BGN
Общ бюджет: - 136 903 BGN
БФП: - 136 903 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ - 136 903 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 136 903 BGN
2014 0 BGN
2015 - 136 903 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС - 116 368 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 116 368 BGN
2014 0 BGN
2015 - 116 368 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране - 20 535 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 535 BGN
2014 0 BGN
2015 - 20 535 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) .Брой материално стимулирани служители
Индикатор 2 (Д) Подготовка на инвестиционни проекти за следващия програмен период
Индикатор 3 (Д) провеждане на пресконференции
Индикатор 4 (Д) изработка на банер


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз