Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0226-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Устройства за защита на радиокомуникационна апаратура от високоволтови смущения и попадения на мълнии с подобрени параметри"
Бенефициент: "ТЕКОМА ИНЖЕНЕРИНГ " ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 24.09.2012
Начална дата: 12.11.2012
Дата на приключване: 12.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да бъде създадена конструкция и технология за серийно производство на пазарно изделие - нов тип защитно устройство за антенни и други високочестотни портове, приложимо в съвременните комуникационни системи, основаващо се на принципа на четвъртвълновите гръмозащити (QWS), използващо нов подход във вид на полиразклонена структура и притежаващо подобрени параметри.
Дейности: Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)
Заявка за патент за изобретение на готовото иновативно изделие Заявка за патент за изобретение на готовото иновативно изделие
Икономическа и финансова оценка на иновативния продукт Икономическа и финансова оценка на иновативния продукт
Създаване на малка серия прототипи за експериментална работа Създаване на малка серия прототипи за експериментална работа
Разработване на технология за серийно производство (вкл. матрици и др. технологични екипировки) Разработване на технология за серийно производство (вкл. матрици и др. технологични екипировки)
Създаване на инженерен дизайн на крайния вариант на продукта Създаване на инженерен дизайн на крайния вариант на продукта
Разходи за защита на интелектуална собственост Разходи за защита на интелектуална собственост
Разработване на интернет страница на фирмата Разработване на интернет страница на фирмата
Разходи за консумативи и материали за изработка на опитен образец Разходи за консумативи и материали за изработка на опитен образец
Разходи за одит Разходи за одит
Визуализация на проекта Визуализация на проекта
Разходи за организация и управление Разходи за организация и управление
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 50 500 BGN
Общ бюджет: 58 285 BGN
БФП: 48 651 BGN
Общо изплатени средства: 48 651 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 48 651 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 977 BGN
2014 33 675 BGN
2015 0 BGN
48 651 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 41 354 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 730 BGN
2014 28 623 BGN
2015 0 BGN
41 354 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 298 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 247 BGN
2014 5 051 BGN
2015 0 BGN
7 298 BGN
Финансиране от бенефициента 10 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 3 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 4 Индикатор 1: Степен на съгласуване във фидера (Коефициент на стояща вълна)
Индикатор 5 Индикатор 2: Степен на защита за тестови високоволтови импулси (Остатъчна енергия)
Индикатор 6 Индикатор 3: Степен на защита за тестови високоволтови импулси (Остатъчно напрежение)
Индикатор 7 Индикатор 4: Технологична себестойност на новия прототип за ТЕКОМА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз