Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0197-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Уеб Базирано приложение на молекулярен регистър в иновативна мрежа"
Бенефициент: ЕТЕРРА СИСТЕМС ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 24.09.2012
Начална дата: 12.11.2012
Дата на приключване: 12.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Обща цел : Общата цел на проектната идея се формулира като разработка на “Уеб-базирано приложение на молекулярен регистър в иновативна мрежа”, а нейното съдържание има пряко отношение към следните практически цели: (1) Прилагането на Директива 2001/18/ЕС и Регулациите (ЕС) №1829/2003 и (ЕС) №1830/2003 по Европейската нотификационна процедура за ГМО и продукти, които са предмет на неразрешено разпространение и продажба в Европейския съюз. (2) Борбата със социално значимите заболявания на имунната система (в това число рак), сърдечно-съдовата система (хипертония, инфаркт), наследствени дефекти на мозъчно-нервната система, както и различни форми на патология на опорнодвигателния апарат, кръвообращението и други физиологични системи на човешкия организъм. (3) Прилагането на метода на иновативната мрежа в контекста на биоинформационното пространство като съвременен инструмент за снабдяване със знания за молекулярния строеж и функциите на други (освен (1) и (2)) биоло
Дейности: Научно-изследователска и развойна дейност
Избор на оптимална структурна схема на молекулярния регистър. Възможна ГМО експертиза
Дейност по програмирането на молекулярен регистър. Възможна ГМО експертиза.
Предварителни варианти и подготовка на МР. Възможна ГМО експертиза.
Подготовка за инсталация на прототипи на МР. Възможна ГМО експертиза.
Методична и изпитателна дейност. Възможна ГМО експертиза.
Софтуерна документация на МР. Възможна ГМО експертиза.Сертифициране на продукта МР. Възможна ГМО експертиза.
Заключителни дейности по проекта.
Подготовка за инсталация на прототипи на МР. Възможна ГМО-експертиза
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 347 574 BGN
Общ бюджет: 355 036 BGN
БФП: 319 441 BGN
Общо изплатени средства: 319 434 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 319 441 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 165 775 BGN
2014 112 284 BGN
2015 41 375 BGN
319 434 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 271 525 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 140 908 BGN
2014 95 442 BGN
2015 35 169 BGN
271 519 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 916 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 866 BGN
2014 16 843 BGN
2015 6 206 BGN
47 915 BGN
Финансиране от бенефициента 38 730 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 Индикатор 1: Избрани изпълнители
Индикатор 7 Индикатор 2: Реализирани проекти
Индикатор 8 Индикатор 3: Подкрепени стартиращи иновативни предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз