Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0043-C0001
Номер на проект: Д01-326/04.10.2012
Наименование: Мултиспектърен подход за образователна интеграция и адаптация на деца от етническите малцинства
Бенефициент: Сдружение на младите психолози в България - Варна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 17.08.2012
Начална дата: 04.10.2012
Дата на приключване: 04.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
Описание
Описание на проекта: Социално включване и трудова реализаця на учениците от етническите малцинства, чрез образователна интеграция и адаптация
Дейности: дейност 1 Организация, управление и отчитане на проекта
дейност 2 Информационна кампания
дейност 3 Организация на изнесени форми
дейност 4 Разкриване на център за социална и образователна интеграция и адаптация.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ИА Трейдинг" ООД
"Престиж Травел" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 366 863 BGN
Общ бюджет: 323 184 BGN
БФП: 323 184 BGN
Общо изплатени средства: 323 184 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 323 184 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 73 373 BGN
2013 249 812 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
323 184 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 274 707 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 62 367 BGN
2013 212 340 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
274 707 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 478 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 006 BGN
2013 37 472 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
48 478 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз