Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0029-C0001
Номер на проект: Д01-447/05.11.2012
Наименование: Интегриране на електронни форми на обучение в образователния процес по български език
Бенефициент: Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 05.11.2012
Дата на приключване: 05.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е развитие и повишаване качеството, гъвкавостта и достъпа до висше образование в съответствие с европейското образователно пространство посредством интегриране на електронни форми на обучение в образователния процес.
Дейности: Изпълнение на дейност "Организация и мониторинг на изпълнението на проекта"
Подготовка на дейност "Обучение на преподавателския състав за работа с електронни методи и ресурси"
Изпълнение на дейност "Обучение на преподавателския състав за работа с електронни методи и ресурси"
Подготовка на дейност "Проучване, селекция и архивране на електронни езикови ресурси"
Изпълнение на дейност "Създаване и поддържане на интернет портал за български език"
Изпълнение на дейност "Проучване, селекция и архивране на електронни езикови ресурси"
Изпълнение на дейност "Изграждане на център за електронно обучение по български език"
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Ронос" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 538 432 BGN
Общ бюджет: 463 851 BGN
БФП: 463 851 BGN
Общо изплатени средства: 460 909 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 463 851 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 189 603 BGN
2014 238 199 BGN
2015 33 106 BGN
460 909 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 394 274 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 161 163 BGN
2014 202 469 BGN
2015 28 140 BGN
391 772 BGN
В т.ч. Национално финансиране 69 578 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 440 BGN
2014 35 730 BGN
2015 4 966 BGN
69 136 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 създадени или модернизирани нови центрове за обучение през целия живот във висшите училища
Индикатор 2 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 3 брой студенти, завършили успешно поне един курс/модул за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз